Направете запитване

Занимавам се с продажби в сферата на недвижимите имоти от 2008 год. Магистър съм по специалност „Маркетинг и Реклама“ към Стопанска академия “ Д.А.Ценов“, гр.Свищов и дипломиран „фотограф“, III степен професионална квалификация. С известно прекъсване през годините, заради икономически и лични причини, натрупах допълнителен професионален опит в сферата на търговията, продажби на мобилни и спедиторски услуги. В професионалното ми портфолио имам години работа в строително-инвестиционно дружество като основен брокер – продажби, реклама и административно обслужване на жилищни сгради – ново строителство. От четири години съм търговски партньор на Банка ДСК и ОББ, като предлагам продукти на банката, основно ипотечни и потребителски кредити, свързани с финансиране на сделки за покупко-продажба на недвижими имоти! Като брокер на недвижими имоти работя основно парцели, бизнес и жилищни сгради, къщи, апартаменти - старо и ново строителство, продажби и наеми. За мен основното в отношението ми с клиента е изграждане на доверие, коректност и добра комуникация за постигане на високи резултати!

Имоти на този брокер